RakaroTravel z nami się zabierzesz !

Zdajemy sobie sprawę że w życiu Naszych pasażerów równie ważne są zwierzęta. Wychodzimy
Państwu na przeciw i w miarę naszych możliwości indywidualnie ustalamy przewóz Państwa pupili.
Staramy się aby przejazd był spokojny i nie stresujący zwierzęcia. Podróż z psem czy z kotem nie jest w Rakaro Travel żadnym problemem. Zapraszamy do kontaktu.

Ogólne zasady przewożenia zwierząt  ( Psy / Koty ) w UE

1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą MIKROCZIPU.

2. Zwierzę musi być ZASZCZEPIONE PRZECIWKO WŚCIEKLIZNIE! Jednak szczepienie uzyskuje
ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u
zwierzęcia w wieku powyżej 12 tygodnia życia. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzonych
regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu(dawki przypominające),
szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.

3. Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii,
poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

4. Przewóz zwierząt odbywa się w transporterach dostosowanych do wielkości przewożonego
zwierzęcia.

5. Cena i sposób przewozu zwierząt jest ustalana indywidualnie.

6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za brak wymaganych dokumentów przewozowych.

Nasze opinie