Regulamin

Ogólne zasady przewozu osób i bagażu w Rakaro Travel:

1. Dokonanie zakupu biletu oznacza zawarcie umowy na przewóz oraz zaakceptowanie warunków regulaminu firmy RAKARO TRAVEL.

2. Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu pasażera i bagażu na orkeślonej trasie w umowie.

3. Pasażer jest zobowiązany stawić się na 15 min wcześniej w ustalonym miejscu.

4. Przewoźnik w dniu wyjazdu skontaktuje się z pasażerem w celu podania dokładnej godziny odjazdu.

5. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia nie wynikające z jego winy – korki, wypadki, awarie busów,
warunki atmosferyczne, kontrole służb policyjnych i granicznych.

6. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania zasad czystości w busie i pozostawienia po sobie
porządku w busie.

7. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odurzających jest w aucie surowo
zabronione. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego
opuszczeniem auta.

8. Pasażer jest zobowiązany do:
– posiadania dokumentów uprawniających do przekroczenia granic

– punktualnego przybycia na miejsce odjazdu auta. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego
odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu

– stosowania się do zaleceń kierowcy.

9. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym pasażerom lub Przewoźnikowi.

10. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu bagażu do 30 kg oraz bagażu podręcznego. Opłata za
dodatkowy bagaż uzgadniana jest idywidualnie. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o
zabraniu bagażu dodatkowego – w miarę wolnego miejsca w lukach bagażowych.

11. Przewoźnik nie odpowiada za zaginiony, pozostawiony lub zniszczony bagaż. Bagaż można
ubezpieczyć indywidualnie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

12. W przypadku wszelkich zachowań agresji słownej i czynnej wobec kierowców oraz wobec innych
pasażerów kierowcy mają prawo do wysadzenia pasażera na pierwszym możliwym postoju.

13. Wszelkie reklamacje prosimy składać w formie pisemnej na adres biura 5 dni od chwili wystąpienia
określonej sytuacji.

14. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi
bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci.

15. W przypadku awarii busa, przewoźnik ma obowiązek podstawienia w ciągu 24h pojazdu
zastępczego i kontynuowanie dalszej podróży.

16. Pasażer jest zobowiązany do przesztrzegania regulaminu przewozów osób i paczek firmy RAKARO TRAVEL.

Aby uchronić się przed sytuacjami, w których możemy nie zapewnić komuś transportu z przyczyn niezależnych od nas, współpracujemy z firmą, która ma już ugruntowaną pozycję na rynku przewozów i oferuje te same warunki przejazdu, co my. Z ich strony nie spotkaliśmy się jeszcze nigdy z problemami podczas podróży.